Flash team s.r.o.

Flash teamu dlouhodobě pomáháme v prodeji díky online podpoře e-shopu včetně podpory prodeje motocyklů a oblečení nadnárodní značky KTM, cílení kampaní na podporu služeb servisu, podpory showroomu, správy PPC kampaní a zbožových portálů. Připravujeme mimo jiné copywriting, analýzy klíčových slov, návrhy informační architektury i návrhy strategie komunikace na internetu. Tvoříme wireframy, zadání nového e-shopu (funkční) a marketingové zadání a pomáháme také s organizací výběru nového dodavatele e-shopu. V neposlední řadě se podílíme na grafických pracích.