Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Pro české lázně, které se nacházejí nedaleko od Pardubic, zajišťujeme online podporu www prezentace na internetu, správu PPC a facebokových kampaní, analýzy klíčových slov, návrh informační architektury, uživatelské ladění prezentovaného obsahu procedur a pobytů na www prezentaci. Připravovali jsme také návrh strategie komunikace na internetu včetně Facebooku, pomáhali jsme a prováděli konzultace při tvorbě nové www prezentace od dodavatele a pomohli nastavit e-mail marketingový nástroj MailChimp.

Přečtěte si hodnocení spolupráce slovy výkonné ředitelky, paní Bohdany Opočenské.