Diagcon

Pro akci Diagcon jsme zajišťovali propagaci konference v rámci PPC kampaní ve vyhledávací a obsahové síti, promování témat konference a videí témat konference na Youtube a také zpracování analýzy klíčových slov pro vybraná témata.