I vaše školka nebo školasi zaslouží web pro tělesně či zrakově postižené

Mít přístupnou webovou prezentaci je pro společnost ve veřejném sektoru podmínkou. Víte však, co se přesně skrývá pod pojmem "přístupné webové stránky pro tělesně či zrakově postižené"? Pomůžeme vám splnit pravidla české legislativy.

Chci mít přístupný web

I vaše školka nebo školasi zaslouží web pro tělesně či zrakově postižené

Co znamená mít přístupné stránky

Mít přístupnou webovou prezentaci velmi stroze řečeno znamená, že i osoba s tělesným či zrakovým postižením dokáže bez problému ovládat vaši webovou prezentaci. Samozřejmě to ne vždy jde bez kompenzačních pomůcek, které jsou založeny např. na hlasových signálech. Mezi kompenzační pomůcky založené na hlasových signálech patří čtečky, pomocí kterých si zrakově postižení dokáží projít celou webovou prezentaci aniž by ji museli pročítat - hlasový výstup mu informace umístěné na webu jednoduše čte.

Proč mít web přístupný i pro zrakově či tělesně postižené

Téměř 10 % obyvatel České republiky jsou lidé se zdravotním postižením a více než 60 % z nich využívá kompenzační technologie - to je jeden z hlavních důvodů, proč se Ministerstvo vnitra České republiky stalo gestorem zákona o přístupnosti webových prezentací a mobilních aplikací. V neposlední řadě pravidla udává zákon, který má zajistit, aby se tělesně či zrakově postižený dostal k informacím stejně snadno jako zdravý člověk.

Kdo je povinný mít přístupné webové stránky?

 1. stát,
 2. územní samosprávný celek,
 3. právnická osoba zřízená zákonem,
 4. právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, a to za podmínky, že byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, nebo podléhá řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby zřízené zákonem anebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem,
 5. právnická osoba za již definovaných podmínek (právnická osoba, kterou zřídila nebo založila výše uvedená právnická osoba),
 6. dobrovolný svazek obcí,
 7. vysoká škola, škola a školské zařízení,
 8. kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace.

Jaké jsou hlavní atributy přístupného webu

Mezi hlavní atributy dostatečně přístupného webu, e-shopu či mobilní aplikace patří:

 • struktura, validita a sémantika kódu (použití správných a vhodných prvků)
 • dostatečné kontrastní zvolení barev (pro maximální přehlednost a čitelnost)
 • správné vyplnění alternativních textů či titulků pro čtečky obrazovek
 • správné využití nadpisů, resp. jednotlivých úrovní na stránce
 • eliminování prvků na stránce, které vypadají nebo se chovají jako jiný prvek (typicky podtržený text - odkaz)

Výše uvedené atributy nezahrnují zdaleka vše. Body, které mohou být na webu považovány za chybu, by daly na dlouhé počtení.

Ministerstvo vnitra České republiky prozatím nepřišlo s konkrétním programem nebo aplikací, která by dokázala odhalit, zda je web dostatečně přístupný lidem s tělesným či zrakovým postižením. Nejvíce důvěřovat však dle informací z oddělení informačních systémů a legislativní podpory můžeme nástroji WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool).

Přístupný web pro školku v Borové u Poličky

Zadání

Zadání se k nám dostalo velice stručné a jasné - chci mít přístupnou webovou prezentaci tak, jak to nařizuje zákon.

Zvládli jsme splnit očekávání a navíc jsme ještě klientovi dodali doplňky, které považujeme za standardní, ale v zadání klienta nebyly - zabezpečení https, responzivní zobrazení pro mobily a tablety, vysoká rychlost načítání webu.

Výsledek

 • závažné chyby: 0 (oproti původním 12 chybám)
 • kontrastní chyby: 0 (oproti původním 6 chybám)
 • upozornění: 15 (oproti původním 96 upozornění)
 • vychytávky: 18 (oproti původním 0 vychytávkám)

Jak vypadá výsledek?

Nový přístupný web pro MŠ Borová u Poličky

Není vám lhostejné, jaký máte web?Napište nám a domluvíme se.